EL FESTIVAL 2020

Mallorca Cycling Festival neix amb l'objectiu de convertir-se en l'esdeveniment familiar de referència per a professionals, aficionats i curiosos al ciclisme a les Illes Balears. 

Des de fa temps, Mallorca ha esdevingut un dels principals destins turístics pel desenvolupament d’aquesta activitat, gràcies a les condicions climàtiques i paisatgístiques que ofereix l’illa envers el cicloturista. Amb el temps, Mallorca, s’ha convertit en un referent mundial del ciclisme i amb el camp d’entrenament dels millors equips del món. Molts aficionats a l’activitat ciclista de tota Europa han escollit durant anys la nostra illa per gaudir del seu temps lliure.

 

Amb tot,  la societat mallorquina ha sabut adaptar tots els seus serveis a l'enorme demanda estrangera i local, fet que va afavorir la iniciativa de crear un festival dedicat exclusivament envers aquest sector, com ofereix Mallorca Cycling Festival.

    Tot i que el Festival pretén convertir-se en un referent dins de les Illes Balears,  i la voluntat de continuïtat amb una Segona edició ho demostra, per a poder aconseguir-ho ens dirigim a un determinat públic no només local o balear, sinó també a un target nacional i europeu. Les principals nacionalitats europees que esperam rebre els dies de la celebració del Mallorca Cycling Festival són principalment alemanys, anglesos, italians i espanyols entre d’altres.

 

El nombre d’assistents esperats, segons la previsió de l’organització, és d’unes quince mil persones, gràcies a la referència obtinguda a la passada edició, i l’esdeveniment està enfocat a poder gaudir dels tres dies en família (2, 3 i 4 d’octubre de 2020) per part dels professionals, aficionats i curiosos.

 

A Mallorca Cycling Festival ofereix diferents activitats ciclistes per a tota la família, ofertes dels principals experts en el sector dels viatges i rutes ciclistes de l'illa, venda de bicicletes outlet, marques de components, roba i nutrició, prova de ciclocròs, una marxa ciclista solidària, trobades ciclistes, food trucks, concerts, showcooking, concursos i la visita d'alguns dels ciclistes més importants del moment.

THE FESTIVAL 2020

Mallorca Cycling Festival was born with the aim of becoming the family event of reference for professionals, amateurs and curious about cycling in the Balearic Islands.

 

For some time now, Mallorca has become one of the main tourist destinations for the development of this activity, thanks to the climatic and landscape conditions that the island offers to cyclists. Over time, Mallorca has become a world reference in cycling and the training ground for the best teams in the world.

 

Many cycling enthusiasts from all over Europe have chosen our island for years to enjoy their free time. However, Mallorcan society has been able to adapt all its services to the huge foreign and local demand, which favored the initiative to create a festival dedicated exclusively to this sector, as offered by Mallorca Cycling Festival.

 

Although the Festival aims to become a reference in the Balearic Islands, and the desire for continuity with a second edition proves it, in order to achieve this we address a certain audience not only local or Balearic, but also to a national and European target.

 

The main European nationalities we hope to receive during the Mallorca Cycling Festival are mainly Germans, English, Italians and Spaniards, among others.

 

The expected number of attendees, according to the organization's forecast, is about fifteen thousand people, thanks to the reference obtained in the last edition, and the event is focused on being able to enjoy the three days as a family (2, October 3 and 4, 2020) by professionals, amateurs and the curious.

 

The Mallorca Cycling Festival offers different cycling activities for the whole family, offers from the main experts in the travel and cycling routes on the island, sale of outlet bicycles, component brands, clothing and nutrition, cyclocross test, a march solidarity cycling, cycling meetings, food trucks, concerts, show cooking, competitions and the visit of some of the most important cyclists of the moment.

DESCUBRE EL ENTORNO DEL FESTIVAL

LA MALLORCA INTERIOR

RESTAURANTES - VISITAS - LUGARES